Päiväkoti Satuportsa

Puutarhakatu 46, 20100 Turku 
p. 040 820 7691 (Maahaltijat, Keijut), 
p.040 145 1654 (Tulihaltijat),
p.02 238 1373 päiväkodinjohtaja Susanna Hanhinen (susanna.hanhinen@satupaivakodit.fi)
satuportsa@satupaivakodit.fi
   
 
 
Päiväkoti Satuportsa avattiin vuonna 1997 päiväkotikäytössä olleisiin tiloihin. Päiväkoti on kodinomainen ja 42 paikkainen. Sisätilamme ovat myös oivalliset pienryhmätoiminnalle.
Viereisessä talossa on 4-6 -vuotiaiden käytössä olevat lisätilat (100m2). Sekä erillinen pienryhmätila(90m2) mm. jumppa- ja tanssihetkiä sekä erilaisia projekteja varten.
Lähellä sijaitsevaa urheilukenttää hyödynnämme ulkoliikuntaan ja talvisin luisteluun. Yli 3-vuotiaat lapset myös retkeilevät paljon. 
Päiväkotimme toiminta on suunniteltua ja tavoitteellista sekä monipuolista (mm. liikunta, musiikki, kädentaidot sekä ilmaisutaito). Erittäin tärkeänä kaikessa toiminnassamme pidämme lapsien osallisuutta, päiväkodin kodinomaisuutta ja kiireettömyyttä sekä kasvatusyhteistyötä. Jokaisen lapsen viihtyvyys ja yksilöllisyys on meille tärkeää.

Päiväkodissamme on mahdollista osallistua erillistä
kustannusta vastaan Anun mahtavaan enkun kerhoon. Linkki
Satuportsan päivärytmi:
7.00   päiväkoti avaa ovensa
8.10   aamupala
9.00   toimintaa pienryhmissä tai ulkoilu 
10.00 toimintaa pienryhmissä tai ulkoilu
11.30 lounas
12.00 lepohetki
14.00 välipala
15.00 pukeutuminen ja ulkoilu
17.00 päiväkoti sulkee ovensaHenkilökunta:

Meillä työskentee eri koulutuksen omaavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Lastentarhanopettaja työskentelee päiväkodissa lasten hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä. Työn tavoitteena on lasten kasvun ja kehityksen tukeminen. Lastentarhanopettajalla on ryhmässä pedagoginen vastuu, hän vastaa päiväkodin toiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä laatii lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin soveltuvat varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi lastentarhanopettaja huolehtii perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja toimintaympäristön turvallisuudesta.


Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. Lastenhoitaja toteuttaa ja valmistelee ryhmän toimintaa, huolehtii lasten perushoidosta ja terveydestä, sekä osallistuu tiimin jäsenenä toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi lastenhoitajan tehtävänä on osallistua sisäiseen yhteistyöhön, sekä osallistua vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön kasvatuskumppanina.

Susanna Hanhinen, päiväkodinjohtaja
(kasvatustieteen kandidaatti
, esiopetuspätevyys)
  • Olen toiminut Satuportsassa johtajana syyskuusta 2014 lähtien ja keväällä 2016 vastuulleni tuli Satusuikkilan päiväkodinjohtajuus. Satunummen päiväkodinjohtajan tehtävät sain vastuulleni alkuvuodesta 2017 ja päiväkotiperheemme täydentyessä maaliskuussa 2018, otin myös Satusaaren johtajuuden vastaan. Pidän työstäni todella paljon ja on upeaa tehdä työtä monipuolisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa.
  • Mielestäni päiväkodin on tärkeää tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö. Toiminnan tulee olla tavoitteellista ja varhaiskasvatusta tukevaa. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sekä lapsen osallisuus ovat tärkeimpiä kulmakiviä toiminnan suunnittelussa.


Riikka Sihvonen, Satupäiväkotien toiminnanjohtaja.

  •  Olen ollut lapsena hoidossa Satunummessa vuosina 1975-1981 ja sitten töissä  vuodesta 1993.  1997 avasimme Päiväkoti Satuportsan,  jonka toimintaa olin aloittamassa ja töissä aina 2000-luvulle asti. 
  • Nykyään hoidan kaikki yrityksen asiat ja mm.  kiinteistöihin liittyvät jutut. Yhdessä Susannan  kanssa mietimme ja päätämme hallinnollisista asioista.
  • Minusta on tärkeää, että kaikki lapset viihtyvät päiväkodissa ja heillä on hyvä olla. Tasapuolinen kohtelu, yksilöllisyys, läheisyys ja syli, unohtamatta rajoja ja sääntöjä. Liikunnan ja musiikin ilo sekä monipuolinen toiminta ovat olleet jo äitini arvoja hänen perustaessaan yrityksen 1971.
  • Itselläni on 19v. poika, joka aloitti Satupäiväkodeissa 1.9-17 oppisopimuksella suorittaen lähihoitajakoulutuksen viimeisen suuntaavan jakson ( lapset ja nuoret ) .
  • Vapaa-ajalla on mukava lenkkeillä, vesijuosta ja seurata pojan jalkapallo- ja futsalpelejä.

 

      sekä  lisäksi tiimissämme toimii päiväkotiapulainen/laitosapulainen, (laitoshuoltaja)

  • Päiväkodin siisteys sekä puhtaus ja sitä kautta lasten ja henkilökunnan hyvinvointi on tärkein asia työssäni.

Lastenpäiväkoti Satunummi Oy, Eskonkatu 10, 20320 TURKU, Puh. 02 2481498Mobiili