Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

Päiväkoti Satusuikkila    

Konstanzankatu 4
20320 Turku
p. 0400 800 748, Nasut ja Puhit
p.040 1451698 Tikrut 
p.02 2381373 päiväkodinjohtaja Susanna Hanhinen(susanna.hanhinen@satupaivakodit.fi)
  

Suikkilassa päiväkoti verraton
Avattu tammikuussa 2014 on.
Tilaa yhteensä 364m2 on ja
Ulkoilualue oma , rinnettäkin on.
Salissa laulut opitaan ja
Urheilua eri muodossa, pelit pelataan.
Ihana on syliin istahtaa ja
Kotileikissä ruokaa valmistaa.
Kaverin kanssa lelut jaetaan ja 
Itsenäisyyttä harjaannutetaan.
Lapsen ilo paras palkinto meille on ja
Aivan totta, että päikkäri lapsen toinen koti on.

Satusuikkilan päiväkodissa ulkoillaan ja liikutaan paljon. Joka toinen tiistai  lokakuusta maaliskuuhun on mahdollista osallistua luisteluun meille varatulle vuorolla Impivaaran jäähallissa. Metsä- ja puistoretket kuuluvat jokaviikkoiseen ohjelmaamme. 
Päiväkodissamme on myös mahdollista osallistua erillistä
kustannusta vastaan Anun mahtavaan englanninkerhoon. Linkki
Päiväkotimme toiminta on suunniteltua ja tavoitteellista, sekä monipuolista (mm. liikunta, musiikki, kädentaidot ja ilmaisutaito. Tavoitteenamme on kiireetön ja hyvä päivä jokaiselle lapselle!
.

Päiväkodin päivärytmi:

6.30 Päiväkoti avaa ovensa

8.00 Aamupala 

9.00 Aamu-ulkoilu/ toimintaa pienryhmissä

11.00 Lounas

12.00 Päivälepo

14.00 Välipala

15.00 Leikkiä ja ulkoilua

17.00 Päiväkoti sulkee ovensa

Henkilökunta:

Meillä työskentee eri koulutuksen omaavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia.


Lastentarhanopettaja
työskentelee päiväkodissa lasten hoito-, kasvatus- ja
opetustehtävissä. Työn tavoitteena on lasten kasvun
ja kehityksen tukeminen. Lastentarhanopettajalla on
ryhmässä pedagoginen vastuu, hän vastaa päiväkodin
toiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä
sekä laatii lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin soveltuvat
varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi lastentarhanopettaja
huolehtii perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja
toimintaympäristön turvallisuudesta.


Lastenhoitaja
vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta,
kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan
yhdessä perheiden kanssa. Lastenhoitaja toteuttaa ja
valmistelee ryhmän toimintaa, huolehtii lasten perushoidosta
ja terveydestä, sekä osallistuu tiimin jäsenenä toiminnan
suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi
lastenhoitajan tehtävänä on osallistua sisäiseen yhteistyöhön,
sekä osallistua vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön
kasvatuskumppanina.

Susanna Hanhinen, päiväkodinjohtaja
(kasvatustieteen kandidaatti
, esiopetuspätevyys)
  • Olen toiminut Satuportsassa johtajana syyskuusta 2014 lähtien ja keväällä 2016 vastuulleni tuli Satusuikkilan päiväkodinjohtajuus. Satunummen päiväkodinjohtajan tehtävät sain vastuulleni alkuvuodesta 2017 ja päiväkotiperheemme täydentyessä maaliskuussa 2018, otin myös Satusaaren johtajuuden vastaan. Pidän työstäni todella paljon ja on upeaa tehdä työtä monipuolisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa.
  • Mielestäni päiväkodin on tärkeää tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö. Toiminnan tulee olla tavoitteellista ja varhaiskasvatusta tukevaa. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sekä lapsen osallisuus ovat tärkeimpiä kulmakiviä toiminnan suunnittelussa.


Riikka Sihvonen, Satupäiväkotien toiminnanjohtaja.

  •  Olen ollut lapsena hoidossa Satunummessa vuosina 1975-1981 ja sitten töissä  vuodesta 1993.  1997 avasimme Päiväkoti Satuportsan,  jonka toimintaa olin aloittamassa ja töissä aina 2000-luvulle asti. 
  • Nykyään hoidan kaikki yrityksen asiat ja mm.  kiinteistöihin liittyvät jutut. Yhdessä Susannan  kanssa mietimme ja päätämme hallinnollisista asioista.
  • Minusta on tärkeää, että kaikki lapset viihtyvät päiväkodissa ja heillä on hyvä olla. Tasapuolinen kohtelu, yksilöllisyys, läheisyys ja syli, unohtamatta rajoja ja sääntöjä. Liikunnan ja musiikin ilo sekä monipuolinen toiminta ovat olleet jo äitini arvoja hänen perustaessaan yrityksen 1971.
  • Itselläni on 19v. poika, joka aloitti Satupäiväkodeissa 1.9-17 oppisopimuksella suorittaen lähihoitajakoulutuksen viimeisen suuntaavan jakson ( lapset ja nuoret ) .
  • Vapaa-ajalla on mukava lenkkeillä, vesijuosta ja seurata pojan jalkapallo- ja futsalpelejä.

 

      sekä  lisäksi tiimissämme toimii päiväkotiapulainen/laitosapulainen, (laitoshuoltaja)

  • Päiväkodin siisteys sekä puhtaus ja sitä kautta lasten ja henkilökunnan hyvinvointi on tärkein asia työssäni.

 


Lastenpäiväkoti Satunummi Oy, Eskonkatu 10, 20320 TURKU, Puh. 02 2481498

  näytä normaaliversio » Ylös