skip to Main Content

Satupäiväkodit on hoitanut lapsia suurella sydämellä jo vuodesta 1971

Satupäiväkodeissa arki kohtaa satujen taian

atujen maailmat
ikaa kuunnella
asapuolisuus
rheilua eri muodoissa
erhe ja kasvatuskumppanuus
Ä iti, isä, mummi ja kummi
loa leikistä ja kavereista
asun toteutus
Ä äntä ja iloa musiikista
odinomaisuus
ppimisympäristö
urvallinen ja monipuolinen toiminta
loinen lapsi

Satupäiväkotien arvoja

  • Kodinomaisuus
  • Yksilöllisyys
  • Liikunta ja Luonto
  • Monipuolisuus
  • Lasten ja perheiden osallisuus
  • Postiivinen pedagogiikka

Kodinomaista varhaiskasvatusta Turussa ja Raisiossa

Lastenpäiväkoti Satunummi Oy on Turussa ja Raisiossa itsenäisesti toimiva, kotimainen ja yksityinen varhaiskasvatuspalveluita tarjoava yritys, joka on perustettu vuonna 1971.   Satupäiväkodit toimivat nykyään kuudessa eri yksikössä: Turussa Nättinummen alueella Päiväkoti Satunummessa, keskustan läheisyydessä Päiväkoti Satuportsassa ja Suikkilassa Päiväkoti Satusuikkilassa sekä Raisiossa Päiväkoti Satusaaressa Meri-Nuorikkalassa.  Satupäiväkotien uusimmat päiväkodit ovat marraskuussa avautunut Päiväkoti Satuherttua Turun Herttuankulmassa sekä elokuussa 2022 avautunut Päiväkoti Satukoivula. Kaikki päiväkodit toimivat kodinomaisissa tiloissa.

Varhaiskasvatusmaksut ovat perheille saman suuruiset kuin kunnallisessa päivähoidossa

Varhaiskasvatusmaksumme ovat turkulaisille ja raisiolaisille samat kuin kunnallisessakin päivähoidossa. Satupäiväkodeissa on käytössä palveluseteli turkulaisille ja raisiolaisille perheille. Seteliä voit hakea kaupunkien nettisivuilta. Lisäksi otamme hoitoon muissa kunnissa asuvien perheiden lapsia. Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista voit tiedustella päiväkotien johtajalta. Autamme mielellämme kaikissa hakuasioissa, otathan yhteyttä!

Musiikkia, liikuntaa ja leikkejä

Tarjoamme lapsille turvallisen ja kodinomaisen sekä elämysrikkaan kasvuympäristön. Ammattitaitoinen henkilökuntamme pitää hyvää huolta lapsestasi kunnioittaen kodin ja perheen roolia kasvatuksessa. Kuuntelemme vanhemmilta ja lapsilta saatua palautetta ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Kodin ja päiväkodin välinen kommunikaatio ja yhteistyö ovat mielestämme tärkeitä ja takaavat sen, että lapsellasi on mukavat hoitopäivät. Meillä on joka päivä aikaa vaihtaa kuulumiset ja kertoa lapsen hoitopäivästä.

Päiväkodeissamme lapset ovat ikänsä mukaisissa pienryhmissä. Päiväkodeissa on tuttu päivärytmi ja tutut kasvattajat, jotka mahdollistavat jokaisen lapsen yksilöllisen huomioimisen joka päivä. Toimintamme on lapsilähtöistä ja pyrimme osallistamaan lapsia ja perheitä mahdollisuuksien mukaan. Musiikki ja liikunta ovat tärkeä osa arkeamme ja mukana kaikessa toiminnassamme. Kaikissa päiväkodeissamme on liikuntavastaavat, jotka suunnittelevat toimintaa. Ulkoilemme paljon ja teemme retkiä lähiluontoon. Satunummen ja Satusuikkilan päiväkodeilla on oma luisteluvuoro Impivaaran jäähallissa. Lapsilla on mahdollisuus osallistua myös englannin kielen kerhoon lisämaksua vastaan. Päiväkodeissamme oppimista ja oivalluksia tapahtuu koko ajan: leikkien tiimellyksessä, ruokaillessa, pukemistilanteissa, retkillä ja ohjatussa toiminnassa.

Päiväkotien peruspäivärytmi

6.30/7.00 – Päiväkoti avaa ovensa
8.10 – Aamupala
9.00 –  Aamu-ulkoilu/toimintaa pienryhmissä
11.00 –  Lounas
12.00  –  Päivälepo
14.00 – Välipala
15.00 – Leikkiä ja ulkoilua
17.00 – Päiväkoti sulkee ovensa

Kaikkiin yksiköihimme toimitetaan päivittäin monipuolinen lounas.

Ruokalistat ylävalikosta.

Lisäksi nautimme terveellisen aamupalan ja välipalan. Otamme huomioon myös erikoisruokavaliot. Päiväkotiemme ruoat valmistaa ja toimittaa turkulainen Puolikon Palvelut Oy. Teemme heidän kanssaan yhteistyötä mm. ruokien suunnittelussa. Myös lasten vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä Puolikkoon mieltä askaruttavissa asioissa.

Satupäiväkodit toimivat suunnitelmien mukaan

Satupäiväkodit noudattavat kaikessa toiminnassaan varhaiskasvatuslakia sekä valtakunnallista ja paikallista Turun sekä Raision kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kaikissa päiväkodeissamme on käytössä vuosittain päivitettävät pelastus-, turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelmat, kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmat, lääkehoitosuunnitelmat sekä ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Satupäiväkotien omavalvontasuunnitelmat ja tietosuojaseloste löytyvät jokaisen päiväkodin eteistilojen ilmoitustaululta. Päiväkotien Oiva-raportteihin voit tutustua oivahymy.fi sivustolla.

Ammattitaitoinen ja sydämellinen henkilökunta on päiväkotimme sydän ja sielu

Kaikissa päiväkodeissamme työskentelee ammattitaitoiset ja työstään innostuneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Toimintamme perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen suunnittelusta ja laadusta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä päiväkodinjohtajan ja varhaiskasvatuspäällikön kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajalla on pedagoginen vastuu ryhmän toiminnasta ja hän laatii lapsille varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja huolehtii perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kokeneet varhaiskasvatuksen hoitajamme huolehtivat mm. lasten perushoidosta ja kasvatuksesta ja toteuttavat suunniteltua toimintaa. Kaikessa toiminnassa noudatamme Satupäiväkotien arvoja: positiivinen pedagogiikka, kodinomaisuus, yksilöllisyys, iloisuus, lasten ja perheiden osallisuus, musiikki ja liikunta. Huolehdimme siitä, että päiväkodeissamme on riittävä määrä päteviä varhaiskasvatusalan ammattilaisia. Varhaiskasvatuspäällikkö Susanna Hanhinen sekä päiväkodinjohtaja Anni Taivainen toimivat päiväkodeissamme konsultoivina varhaiskasvatuksen erityisopettajina. 

Riikka Sihvonen
Toimitusjohtaja, omistaja

p. 0400 454 801

riikka.sihvonen@satupaivakodit.fi

Minusta on tärkeää, että kaikki lapset viihtyvät päiväkodissa ja heillä on hyvä olla. Tasapuolinen kohtelu, yksilöllisyys, läheisyys ja syli, unohtamatta rajoja ja sääntöjä. Liikunnan ja musiikin ilo sekä monipuolinen toiminta ovat olleet jo äitini arvoja hänen perustaessaan yrityksen 1971.

Olen ollut lapsena hoidossa Satunummessa vuosina 1975-1981 ja sitten töissä vuodesta 1993. 1997 avasimme Päiväkoti Satuportsan, jonka toimintaa olin aloittamassa ja töissä aina 2000-luvulle asti.

Yhteystiedot

Lastenpäiväkoti Satunummi Oy
Eskonkatu 10, 20320 Turku

Toimitusjohtaja, omistaja

Riikka Sihvonen
riikka.sihvonen@satupaivakodit.fi
p. 0400 454 801

Varhaiskasvatuspaikkojen tiedustelut

Varhaiskasvatuspäällikkö, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Susanna Hanhinen
susanna.hanhinen@satupaivakodit.fi
p. 02 238 1373

Satusaari ja Satusuikkila

Päiväkodinjohtaja
Saija Stolt
saija.stolt@satupaivakodit.fi
p. 045 649 9449

Satuportsa ja Satuherttua

Päiväkodinjohtaja / konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anni Taivainen
anni.taivainen@satupaivakodit.fi
p. 0400 552 502

Apulaisjohtaja
Piia Lehtonen
piia.lehtonen@satupaivakodit.fi
p. 040 567 8986

Satukoivula ja Satunummi

Päiväkodinjohtaja
Maikku Kuusela
maikku.kuusela@satupaivakodit.fi
p. 0400 234 456

Back To Top